Het Grote Gelijk

– buigen, buigen, buigen … of barsten –

We moeten altijd gelijk hebben. We doen er alles aan om gelijk te krijgen, te hebben. We zijn bereid alles op te offeren voor ons gelijk, zelfs ons huwelijk, zelfs onze familie. Het lijkt wel of we alles kunnen opgeven behalve ons gelijk. Waarom is dat zo? Waarom is ons gelijk zo belangrijk? Waarom verdedigen we ons zo vaak en zo getergd? Waarom kunnen we niet stoppen met onszelf te verdedigen? Wat is daar nou zo erg aan, geen gelijk hebben?

Waarom is het zo erg je ongelijk toe te geven? Waarom willen we ten koste van alles ons ongelijk uit de weg gaan? Waarom kunnen we niet tegen kritiek? Waarom brengt kritiek zoveel, soms zelfs gewelddadige reacties teweeg? Honderd goede recensies kunnen een schrijver, kunstenaar en artiest niet beschermen tegen die ene slechte recensie die met zijn venijn door je ziel snijdt.

Waarom wil zo iemand je kapot maken, denk je? Hoe kan iemand zo gevoelloos en superieur doen? Is het zijn frustratie die boven komt drijven?
En ook al weet je in alle facetten dat de kriticus ongelijk heeft, de kritiek, de schade van de kritiek blijft. De kriticus die zegt dat je dik bent om je te plagen, om iets recht te zetten, uit jaloersheid of omdat de kriticus aanvoelt dat daar je zwakte zit, zorgt ervoor dat je nooit meer gewoon in de spiegel kunt kijken, en veroordeelt je mogelijk tot je dood als je extreem anorexisch wordt. Wat een machtsuitoefening, wat een machtsmisbruik.

En we zien het overal. Schelden, kwaad spreken, roddel – de intensiteit die komt uit de ander pijn aandoen, de ander pijn willen aan doen, de ander te zien lijden. Te voelen lijden?

Omdat we zelf zo geleden hebben? Omdat we zelf lijden en de ander willen laten voelen wat wij voelen? Koekje van eigen deeg? Een wanhoopskreet, die gehoord wil worden? We hebben nauwelijks controle over ons zelf.

Is het daarom misschien dat we zo wanhopig zijn in ons gelijk te krijgen, te behouden?
Alles is onzeker in ons, over niets in onszelf zijn we zeker.
We staan er bij en kijken er naar.

We moeten zekerheid hebben want anders… Ja wat anders? ‘Anders stort alles in elkaar, verlies ik mezelf. Word ik misschien wel gek. Ik moet en zal mijzelf overeind houden.’

We zijn een massa onzekere mensen die proberen zekerheid te vinden bij elkaar. Bij een groep, bij meer groepen, bij gelijken, bij familie(banden), bij organisaties, bij de overheid, de regering.

Maar elke keer worden we bedrogen door personen, door zovele instanties die misbruik maken van onze onzekerheid om hun macht te kunnen vergroten en zich te kunnen verrijken. Instanties die ons verzekeren dat wij ze kunnen vertrouwen, terwijl alle schandalen van hen komen. 1

En zelfs als eerlijkheid in het vaandel staat en belangenvertegenwoordiging de kern van het bestaan is, blijkt ook daar macht te corrumperen.
Is er dan wel een uitweg? Of zijn we tot het bot toe slecht? Behoren eerlijkheid en betrouwbaarheid tot een onbereikbare en onhaalbare utopie?

Please get us out of here!

Zekerheid, we willen zekerheid, geborgenheid, veiligheid. Waarom is dat zo moeilijk te krijgen? Natuurlijk, we hebben goddank onze verzorgingsstaat. Maar is dat concept veilig? Wat als andere belangen belangrijker worden? Als wij wegbezuinigd worden? Ze zien ons niet meer staan? We niet belangrijk genoeg meer zijn? Hebben wij daar nog iets te zeggen?
Wat een schijnbaar hopeloze zaak (behalve als je je koetjes op het droge hebt natuurlijk).

Of moeten we terug (of vooruit in het boek) naar onze opgetuigde kerstboom om iets van een verklaring te vinden? Is het de constructie die we ‘ik’ noemen die we tot alles willen verdedigen? Zijn we zo onzeker omdat een constructie niet altijd, niet onder alle omstandigheden beschut is tegen zovele krachten van buiten?

Zonder ons gelijk kan de constructie verzwakken, schade oplopen of er kunnen zelfs stukken afbreken. Wij hoorden het vroeger als eerste in het Engels: een nervous breakdown.
Wij moeten ons zelf in stand houden: ‘Wij hebben gelijk, altijd gelijk, altijd weer gelijk en niemand die ons er vanaf brengt. Zo!’ We geven nooit toe! Alleen, het is geen verdediging tegen kritiek.

Kritiek kan dodelijk zijn. Het richt zijn doel op je zwakheden. Hoe maak je je onkwetsbaar voor kritiek? Door ogenschijnlijk geen zwakheden te hebben en je oersterk voor te doen? Door je ongevoelig te maken daar waar je gevoelig bent? Vele mensen kunnen het, jezelf gevoelloos maken, maar de prijs die je er voor betaalt is hoog, zo hoog. Als het lukt stop je daar mens te zijn, kun je je daar niet meer mens voelen. Op dat punt word je onbereikbaar, ook voor je zelf. Een controle, een knop die het systeem van gevoel op uit zet.

Het voordeel is wel dat je geen geweten meer hebt. Je zet je geweten uit en je kunt rücksichtslos opereren. Iedereen die in je falsificaties trapt is een loser, toch?
Opeens is alles geoorloofd: Greed is good. 2

Gompie, er moet toch een oplossing zijn? Misschien buiten de opgetuigde kerstboom?

Zou het zo zijn dat we ons niet kunnen veroorloven ons zelf een tweede keer te verliezen? Zou dat de reden zijn waarom we onder alle omstandigheden ons gelijk moeten houden, het ten koste van alles moeten beschermen?

Zonder gelijk verliezen we ons ‘ik’, dreigen we ons ego te verliezen? Is dat wat we voelen? Wat hebben we nog over als ons ego ondergraven wordt, er poten onderuit gezaagd worden, als we niet meer zeker kunnen zijn over of het nog wel klopt met ons? Wat blijft er van ons over als ons ego breekt, waar komen we dan terecht? De dreiging van het Grote Niets? Een leven van betekenisloosheid, van naderende leegte?

‘Het gaat niet om goed of slecht, het gaat om lijfsbehoud, om voort te kunnen bestaan, om te overleven. Leven in een leugen is niets, helemaal niets vergeleken met een onleefbaar leven.’

Nee, ons gelijk is van levensbelang. Wij moeten en zullen ons aan ons gelijk vastklampen ook al is het één grote leugen. ‘Waar kom je eigenlijk mee zeg? Iedereen doet mee, doet er aan mee. Geen vuiltje aan de lucht. Je moet het spel kunnen spelen, anders verlies je.’

Als het maar leuk is, dat telt! ‘Hoe was je weekend? Heel leuk? Ja, bijzonder leuk. Fijn hoor dat jullie het zo leuk hebben. Gaan jullie vaker iets leuks doen? Ja hoor, we gaan bij vrienden leuke dingen doen en we gaan er ook op uit om leuke dingen te doen. Leuk hoor al dat leuks. We boffen maar met zoveel leuks.’

Leuke dingen doen, de beste methode om de demonen op afstand te houden?

Maar wat als het allemaal niet zo is als we zouden willen, als we ontevreden zijn met ons leven, met ons zelf? Als ons gelijk barstjes gaat vertonen die we niet goed meer kunnen oplappen? Als de twijfel en onzekerheid, onze angsten aan de deur van ons ‘ik’ knagen?

Hoe kan je het hoofd bieden? Is er een alternatief? Een alternatief waarbij je niet alles verliest, niet alles dreigt te verliezen? Wat gebeurt er als je het Grote Gelijk loslaat? Is het echt zo verschrikkelijk als de angstbeelden vertellen, voorspellen?

Als we onze vrouwenlogica gebruiken en ons afvragen wat er gebeurt als we onze opgetuigde kerstboom weggeven en de constructie die we ‘ik’ noemen, het ego, laten breken, dan verlies je alleen iets wat niet echt is, niet echt waar, wat nep is, een leugen, een façade, maskers en rollen, een heleboel gedoe.

‘Gut, is dat waar?’

Zou het Grote Gelijk de grootste bron van ons ongeluk kunnen zijn? Het zou toch niet zo zijn dat als we ons Grote Gelijk opgeven, we automatisch een brede weg van geluk opstappen? Dat alles dan van je afvalt? Het einde van het Grote Gevecht tegen…. ja tegen wat? Tegen de wereld of is het toch weer de constructie, de valse constructie die vecht om te overleven?

En wat hou je over volgens onze vrouwenlogica? Simpelweg dat wat echt is, dat wat waar is: ons zelf, ons innerlijk zelf, ons eeuwig evoluerende zelf van schoonheid, goedheid en waarheid.
Het lijkt dat onze onzekerheid, onze twijfel, onze angsten, onze weerstanden, ons minderwaardigheidscomplex alleen maar een leugenachtige truc van ons ego is geweest om ons in zijn greep te houden. Een ingebouwde machinatie in de constructie? Zo eenvoudig?

Het heeft ons zoveel wijs gemaakt aan zwakten en gebreken dat wij niets meer durfden, in niets meer konden geloven dan in de God Ego, onmachtig waren de Grote Leugen te doorzien en slaven zijn geworden zonder eigen wil, zonder eigen keuze.
De wil van ons ego – een constructie for heaven’s sake – bestuurt ons leven als een perfecte heerser van alle markten thuis. 3 Schier onverslaanbaar, omdat vrijheid, eerlijkheid en transparantie de enige vijanden zijn.

Zou daarom nu de tijd aangebroken zijn? De tijd waarin we ons ware zelf terug kunnen vinden? Kunnen gaan kiezen voor alleen goed? Zijn wij in staat ons zelf te verlossen van het kwaad door ons ego te laten buigen voor het goede? Is het de tijd om pijn, lijden, eenzaamheid, hardheid, geweld, voorgoed te overwinnen? Kunnen wij helpen een nieuw paradijs te scheppen door ons te bevrijden?

Het Grote Gelijk ligt in vrijheid, eerlijkheid en samenwerken – let maar op !

 1. De toeslagenaffaire is een goed voorbeeld van dit soort machtsmisbruik en het verlies van vertrouwen van de burger. Een minister die willens en wetens fraude wil uitroeien; niet omdat er uit de feiten blijkt dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd, maar omdat hij het gevoel had dat er veel fraude wordt gepleegd. Het grote gelijk van zijn onderbuik.
  Dat gevoel heeft duizenden mensen en kinderen grote schade toegebracht, welke niet meer goed te maken valt. Een gevoel van 1 persoon dat de belastingbetaler in totaal 10 miljard euro zal gaan kosten. Die ex-minister heeft er nog wel de onderscheiding van erelid voor ontvangen.
  Het vertrouwen van de burger in regering en overheid daalde tot een all-time dieptepunt.

  ↩︎
 2. Film: Wall Street van Oliver Stone (1987).
  ↩︎
 3. In de jaren na het uitkomen van het boek zijn we er steeds meer achtergekomen dat het Grote Gelijk wat iedereen koestert, weleens de oorzaak zou kunnen zijn van al onze problemen, zonder uitzondering lijkt het. Hoe vaak denken we niet: ‘het ligt niet aan mij’. Het is altijd de schuld van de ander. De schuld ligt altijd buiten ons zelf. Hoe moeilijk is het niet om de kant van de ander te zien? En helemaal om naar de kant van de ander over te stappen. Vrijwel elke scheiding gaat er aan onderdoor.
  Mentaal kunnen we verzinnen dat wij niet degene zullen zijn die alléén gelijk heeft en al die miljoenen anderen ongelijk. Maar de consequentie van zo’n inzicht is dodelijk voor ons Grote Gelijk en schier onmogelijk in praktijk te brengen en uit te voeren.
  ↩︎

Lees alle hoofstukken

I. ONS BOEK

 1. Het Eerste Paradijs
  - Hij en Zij. Een eeuwige romance? -
 2. De Geboorte van de Nieuwe Vrouw
  - de onzekerheid voorbij -
 3. Vrijheid van Nu
  - bevrijding uit de constructie ‘ik’? -
 4. De Twijfel van Onzekerheid
  - uw naam is vrouw -
 5. Spelen op de Bierkaai
  - de laatste snik voor het avontuur -
 6. Het Grote Gelijk
  - buigen, buigen, buigen... of barsten -
 7. Falen – altijd weer dat falen! 
  - wij zijn de scheppers en verantwoordelijk voor onze schepping -
 8. Anders hoor je er niet meer bij!
  - de geboorte van het individu -
 9. We willen allemaal bedrogen worden
  - het avontuur roept ons -
 10. De eenzaamheid overwinnen?
  - onze beste vriendin omarmen -
 11. De bijzondere eenzaamheid van de zwangere vrouw
  - het mooiste geheim -
 12. Als de tranen op zijn zie je: je bent niet alleen
  - verlossing uit de val? -
 13. De vele, vele kanten van de vrouw
  - het geheim achter kletsen -
 14. Geven, geven, geven
  - kunnen wij vrouwen vrede brengen? -
 15. Hebben wij vrouwen vrije keuze?
  - alleen in het positieve -
 16. De onderdanige Vrouw
  - en de onbeschikte man -
 17. Vrouwenlogica – een inleiding
  - is er een toekomst voor mannenlogica? -
 18. Vrouwenlogica – een uitleiding
  - een regelarm Nederland -
 19. Mannenlogica
  - alles wat wij niet snappen bestaat niet -
 20. Ach, die mannen
  - vrouwen leren kennen is niet te doen -
 21. Van uiterlijk naar innerlijk
  - het grootste avontuur op aarde -
 22. Gevoel, gevoel, gevoel.... en emotie
  - contact met het Geheel -
 23. De Ware Vrouw als zich zelf
  - alleen zonder te vergelijken kun je je zelf -
 24. Het Geluk van de Ware Vrouw
  - alleen geluk wat je afdwingt is niet vluchtig -
 25. De Rechtvaardige Wereld van de Ware Vrouw 
  - de transformatie van een onrechtvaardige wereld -
 26. De Ware Vrouw en de economie
  - oplossingen voor onoplosbare problemen -
 27. De Wetenschap van Leven van de Ware Vrouw
  - het nieuwe voorspellen -
 28. Het Grote Waarom van het Leven
  - de vrije wil in het goede -
 29. Het Vertrouwen van de Ware Vrouw
  - vertrouwen in de toekomst, niet in het verleden - 
 30. De Ware Man
  - de ontsloten man -
 31. De Fantasie van een Kind
  - hoeveel gebroken harten ken jij? -
 32. De Geboorte van het Ware Kind  
  - vrijheid is de sleutel tot geluk -
 33. De Wereld in Vogelvlucht door de Ware Vrouw 
  - de reis naar het Geheel -
 34. Eilanden van de Ware Vrouw 
  - het ware leven gevoel -
 35. Het Grote Voorbeeld... 
  - een Deltaplan van waarden -
 36. Het grote verlangen van de vrouw
  - jij bent je beste vriendin -
 37. Klop, klop, klop... 
  - de romantiek van het universum -