De Geboorte van de Nieuwe Vrouw

– de onzekerheid voorbij –

Sinds Eva in het Paradijs hebben vrouwen getracht hun twijfel en onzekerheid te overwinnen.1 Het zal weinigen gelukt zijn want je ziel terug vinden en terug winnen is geen eenvoudige zaak.

Wij zien echter een groot licht aan de horizon. We zijn in andere tijden aangeland. Tijden waarin het Goede sterker lijkt te zijn geworden dan het Kwaad, dan de grote Leugen die ons gevangen hield.2

Mensen ontwaken over de gehele wereld om zich te bevrijden van machtsmisbruik in zovele vormen. Sociale media, de media van het individu, ondermijnen de machtsconcentraties van overheden, van financiële instellingen en grote bedrijven.

De boodschap is, word positief, gezond, groen en duurzaam en stop met liegen, voorliegen en machtsmisbruik. Er breekt een nieuwe tijd aan van samen-werken, samen-leven, samen-doen.3

Wij vrouwen zijn de kurk waar een groot deel van de economie op drijft. Door onze twijfel en onzekerheid, door onze afhankelijkheid aan het uiterlijke kunnen grote industrieën bloeien. De mode industrie, de lichamelijke verzorgingsindustrie, de interior design industrie zijn alle industrieën afhankelijk van de vrouw. Maar ook de voedingsindustrie, de schoonmaakindustrie en de landbouw kunnen bepaald worden door de vrouw.

En niet te vergeten, de opvoeding en scholing van de kinderen ligt in handen van de vrouw.

De sleutel voor al het goede ligt in de handen van ons vrouwen, de nieuwe vrouw. Als wij willen en onze twijfel en onzekerheid verliezen, kunnen wij kiezen voor gezond, groen, duurzaam, voor positiviteit en transparantie; kunnen wij kiezen het aardsparadijs terug te brengen door negativiteit, slachtoffer zijn, onzekerheid, eenzaamheid en twijfel te overwinnen en uit te bannen.

 1. Twijfel en onzekerheid is ons aangepraat door de man. We hebben geaccepteerd dan wij minderwaardig zijn. Wij kunnen niet op tegen zijn mentale intelligentie met ons gevoel en onze intuïtie. Ons gevoel wordt niet serieus genomen en onze intuïtie vaak belachelijk gemaakt.
  De ommekeer voor de vrouw krijgt echter vorm als zij ziet en ervaart dat gevoel en intuïtie evenwaardig is aan analytisch verstand. De zachte ‘wetenschap van leven’ kan zich tegenwoordig meten met de harde natuurwetenschappen van de man. Hard heeft de wereld geregeerd, maar zacht heeft de toekomst. Hard is niet meer in staat alles van en in de wereld te begrijpen en te bevatten. Zacht heeft een zoveel bredere kijk op de werkelijkheid dat zij als het ware veel beter en verder de toekomst in kan kijken.

  ↩︎
 2. In een tijd dat de Leugen hoogtij viert en hele samenlevingen in zijn greep heeft, lijkt de overwinning van het Goede verder weg dan ooit. Maar onze intuïtie zegt ons dat de opleving van de Leugen een hoopvol teken is, want des te groter de weerstand tegen het Goede, des te groter en overtuigender zal de bevrijding zijn.
  ↩︎
 3. Samen-werken, samen-leven, samen-doen is de uitdaging van vandaag in een wereld waar conflicten zich vermenigvuldigen en uitvergroot worden. Samenwerken is de enige optie om de rampen die op ons af komen het hoofd te bieden. ↩︎

Lees alle hoofstukken

I. ONS BOEK

 1. Het Eerste Paradijs
  - Hij en Zij. Een eeuwige romance? -
 2. De Geboorte van de Nieuwe Vrouw
  - de onzekerheid voorbij -
 3. Vrijheid van Nu
  - bevrijding uit de constructie ‘ik’? -
 4. De Twijfel van Onzekerheid
  - uw naam is vrouw -
 5. Spelen op de Bierkaai
  - de laatste snik voor het avontuur -
 6. Het Grote Gelijk
  - buigen, buigen, buigen... of barsten -
 7. Falen – altijd weer dat falen! 
  - wij zijn de scheppers en verantwoordelijk voor onze schepping -
 8. Anders hoor je er niet meer bij!
  - de geboorte van het individu -
 9. We willen allemaal bedrogen worden
  - het avontuur roept ons -
 10. De eenzaamheid overwinnen?
  - onze beste vriendin omarmen -
 11. De bijzondere eenzaamheid van de zwangere vrouw
  - het mooiste geheim -
 12. Als de tranen op zijn zie je: je bent niet alleen
  - verlossing uit de val? -
 13. De vele, vele kanten van de vrouw
  - het geheim achter kletsen -
 14. Geven, geven, geven
  - kunnen wij vrouwen vrede brengen? -
 15. Hebben wij vrouwen vrije keuze?
  - alleen in het positieve -
 16. De onderdanige Vrouw
  - en de onbeschikte man -
 17. Vrouwenlogica – een inleiding
  - is er een toekomst voor mannenlogica? -
 18. Vrouwenlogica – een uitleiding
  - een regelarm Nederland -
 19. Mannenlogica
  - alles wat wij niet snappen bestaat niet -
 20. Ach, die mannen
  - vrouwen leren kennen is niet te doen -
 21. Van uiterlijk naar innerlijk
  - het grootste avontuur op aarde -
 22. Gevoel, gevoel, gevoel.... en emotie
  - contact met het Geheel -
 23. De Ware Vrouw als zich zelf
  - alleen zonder te vergelijken kun je je zelf -
 24. Het Geluk van de Ware Vrouw
  - alleen geluk wat je afdwingt is niet vluchtig -
 25. De Rechtvaardige Wereld van de Ware Vrouw 
  - de transformatie van een onrechtvaardige wereld -
 26. De Ware Vrouw en de economie
  - oplossingen voor onoplosbare problemen -
 27. De Wetenschap van Leven van de Ware Vrouw
  - het nieuwe voorspellen -
 28. Het Grote Waarom van het Leven
  - de vrije wil in het goede -
 29. Het Vertrouwen van de Ware Vrouw
  - vertrouwen in de toekomst, niet in het verleden - 
 30. De Ware Man
  - de ontsloten man -
 31. De Fantasie van een Kind
  - hoeveel gebroken harten ken jij? -
 32. De Geboorte van het Ware Kind  
  - vrijheid is de sleutel tot geluk -
 33. De Wereld in Vogelvlucht door de Ware Vrouw 
  - de reis naar het Geheel -
 34. Eilanden van de Ware Vrouw 
  - het ware leven gevoel -
 35. Het Grote Voorbeeld... 
  - een Deltaplan van waarden -
 36. Het grote verlangen van de vrouw
  - jij bent je beste vriendin -
 37. Klop, klop, klop... 
  - de romantiek van het universum -